Fate Grand Order – Tương tác với Artoria Pendragon trường phái Lancer [VIetsub]

Fate Grand Order – Tương tác với Artoria Pendragon trường phái Lancer [VIetsub]
タイトル Fate Grand Order – Tương tác với Artoria Pendragon trường phái Lancer [VIetsub]
チャンネル名 Vũ Công Đạt
URL https://www.youtube.com/watch?v=Jlzz290r5IA
概要 Tương tác với Artoria Pendragon trường phái Lancer. Dịch tên Bảo Khí ingame: Ahnenerbe Team. Nếu muốn phản hồi hoặc đóng góp ý kiến, các bạn có thể …
投稿日時 September 26, 2021 at 06:08PM

全般カテゴリの最新記事